بازیگر در امتدادشب در گذشت

بازیگر در امتدادشب در گذشت

سعید کنگرانی بازیگر فیلمهای دایره مینا ودر امتداد شب و سریال دایی جان ناپلئون ظهر امروز 23 شهریور بر اثر سکته قلبی در گذشت .

روحش شاد و یادش گرامی..........